Voor iedere passagier die naar Ameland reist, baggert Rijkswaterstaat drie aanhangwagens met zand en slib om de vaargeul diep genoeg te houden. Terwijl Rijkswaterstaat kijkt naar een oplossing daarvoor, buigt gemeente Ameland zich over de toekomst van toerisme op het eiland. De keuzes zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

De vaargeul tussen Holwerd en Ameland slibt dicht. Door de landaanwinningswerken en bedijkingen in de vorige eeuw is de inhoud van het Wad in korte tijd enorm gekrompen. Omdat er daardoor minder water in- en uitstroomt, vullen de geulen zich langzaam met zand. Met name bij Ameland leidt dat tot problemen.

Om de vaargeul naar het eiland bevaarbaar te houden, baggert Rijkswaterstaat momenteel bijna dagelijks. Voor iedere passagier die naar Ameland reist, verlaten drie aanhangwagen met zand en slib de vaargeul. De baggerschepen lozen het even verderop, waarna het zand niet veel later zijn weg naar de geul weer weet te vinden.

Al dat baggeren stoot CO2 uit en zit planten en dieren in de weg. Zo woelen de baggerschepen de bodem van de geul om, waardoor daar weinig bodemleven voorkomt….