De Drentsche Aa ontspringt op vele plekken. Een van de loopjes begint op het Eexterveld; dat is een heischraal grasland zoals je in Nederland bijna nergens meer vindt. Hier heeft het natuurherstel gewerkt.

In de winter toont het gebied aan wandelaars haar schoonheid in het landschap, wat er groeit en hoe het water er uit de diepte opwelt. In de storymap is het echter altijd voorjaar of zomer: je ziet hoe het barst van de klokjesgentianen, je hoort de bijen en zweefvliegen tussen de blauwe knoop zoemen. Deze derde storymap geeft je de kans om thuis een wandeling te maken door dit bijzondere gebied in het mooiste jaargetij. 

Het gaat niet vanzelf

In de storymap zie je niet alleen de diversiteit weer ontstaan na twintig jaar intensieve maatregelen om de natuur te herstellen, ook de bedreiging van dat mooie resultaat komt nauwkeurig in beeld. Tot twee meter van het natuurgebied ligt een landbouwsloot die de natuurwinst bedreigt. De wandeling door het Eexterveld via de storymap wordt zo een precieze illustratie van de noodzaak om boeren die werken tegen natuurgebieden aan tot verandering te krijgen. Wanneer het ze niet lukt om in hun bedrijfsvoering rekening te houden met de investeringen in de natuur, is er maar een conclusie mogelijk: tot een boerenbedrijf komen dat rekening houdt met de natuur bij de buren.

Deze storymap laat de bijzondere kwaliteiten van het Eexterveld goed zien en in deze wandeling krijg je ook een beter idee over de leemlagen in de ondergrond en hoe belangrijk hun rol is voor de waterkwaliteit.

Meer kennis

In 1982, 1995 en 2015 brachten Groningse ecologen en hydrologen Jan Bakker, Henk Everts, Ab Grootjans en Piet Schipper de vegetatieontwikkelingen in heel het Drentsche Aa-gebied in kaart. Op basis van die feiten maken ze nu de balans op. Hoe heeft de natuur zich afgelopen veertig jaar ontwikkeld en wat leert dat ons voor de toekomst? Noorderbreedte neemt je mee in het kielzog van deze wetenschappers naar opmerkelijke conclusies. Eerder bracht Noorderbreedte een digitale interactieve wandeling bij het Rolderdiep en naar het Gastersche Diep.

Komende weken volgen nog vier storymaps waarbij steeds een ander deel van het beekdal van de Drentsche Aa onder de loep ligt. De storymaps zijn gemaakt door Niels Grootjans, Jeroen Tolsma en Ab Grootjans. Op hun website Landschap In Detail kun je zien hoe ze de berg wetenschappelijke bevindingen ombouwden tot een fraaie wandeling zodat je vanuit je luie stoel kunt meegenieten en de feiten tot je kunt nemen. Wil je het hele onderzoek bekijken, download het dan hier. In het decembernummer brengt Noorderbreedte voor haar abonnees een overzichtsartikel over de natuurontwikkeling in het hele Drentsche Aa-gebied. Abonneer je hier.

Wandel in deze rubriek, aan de hand van een virtuele kaart, zeven keer digitaal door de Drentsche Aa en volg hoe de vegetatie zich in 35 jaar heeft ontwikkeld.