De Drentsche Aa ontspringt op vele plekken. Een van de loopjes begint op het Eexterveld; dat is een heischraal grasland zoals je in Nederland bijna nergens meer vindt. Hier heeft het natuurherstel gewerkt.

In de winter toont het gebied aan wandelaars haar schoonheid in het landschap, wat er groeit en hoe het water er uit de diepte opwelt. In de storymap is het echter altijd voorjaar of zomer: je ziet hoe het barst van de klokjesgentianen, je hoort de bijen en zweefvliegen tussen de blauwe knoop zoemen. Deze derde storymap geeft je de kans om thuis een wandeling te maken door dit bijzondere gebied in het mooiste jaargetij. 

Het gaat niet vanzelf

In de storymap zie je niet alleen de diversiteit weer ontstaan na twintig jaar intensieve maatregelen om de natuur te herstellen, ook de bedreiging van dat mooie resultaat komt nauwkeurig in beeld. Tot twee meter van het natuurgebied ligt een landbouwsloot die de natuurwinst bedreigt. De wandeling door het Eexterveld via de storyma…