Water vasthouden in natte winterperiodes lijkt een logische manier om zomerdroogte tegen te gaan. Maar, dat werkt lang niet altijd. Zoek de oplossing liever in het landschap, vindt Kim van Dam.

De grijze, natte feestdagen liggen alweer achter ons. Ze waren memorabel, alleen al omdat het water met bakken naar beneden viel. Te midden van de echte, grote wateroverlast met hoge waterstanden en ondergelopen kelders viel er plaatselijk klein persoonlijk leed te noteren: het was bij ons zo nat dat zelfs een (kerst)wandeling door het bos niet mogelijk was. Dat bos, de Kleibosch, is een uniek stukje bos dat met z’n zware potklei grenst aan het Peizerdiep en de extra wateropvang van de Onlanden. Overal was water – veel te veel water en glibberige klei. Kortom, er was geen doorkomen aan. 

De afgelopen decennia waren we in Nederland gewend dat water zo snel mogelijk af te voeren. Ook ik vond vroeger niets leuker dan geultjes graven om de plassen op het erf leeg te laten lopen. We…