Jaargang 2023 Nummer 4

Beter Water

Het waterbeheer moet op de schop. Een besef dat inmiddels breed lijkt door te dringen nu er wekelijks nieuwe berichten over wateroverlast, problemen met waterkeringen en de slechte kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater zijn.
In 2027 moet de kwaliteit van het Nederlandse water voldoen aan de Europese normen. Maar terwijl die deadline op de deur klopt, is het halen van de norm verder uit zicht dan ooit. Niet voor niets wordt er in onderzoeken, in de landelijke media en door bijvoorbeeld Natuurmonumenten, gesproken over een naderende watercrisis. In deze Noorderbreedte lees je verschillende visies op een toekomstbestendig Noord-Nederlands watersysteem.