De Kappersbult bestaat uit een meanderende beekloop met stroomlanden ernaast tussen Zuidlaren en Glimmen. Dat is een fraai landschapsbeeld. Helaas is het diepe grondwater dat de bijzondere natuur hier voedt, weggedrukt.

De vierde storymap over de Drentsche Aa toont dat het verhaal over de natuur in de benedenloop een treurige vertelling is: nagenoeg alle zeldzame blauwgraslanden en de dotterbloemhooilanden zijn verdwenen. Waar in de middenloop belangrijke successen gemeld konden worden na intensieve herstelmaatregelen (zie de vorige drie storymaps), is dat in de benedenloop niet gelukt. Het kán wel, maar dan moet de waterbalans grondig hersteld worden en dat betekent aanpassing van het landgebruik.

We zijn in een venige zone waar de beek breder wordt en de stroomlanden ernaast als een boezem meebewegen met de regenval. Ooit was de beek hier het laagste punt van de omgeving. Maar het landschap is door de vele manipulaties omgekeerd: de beeklanden liggen hoger dan de landbouwgebieden eromheen. De akk…