Het gaswinningsdossier werd een ‘ongekend systeemfalen’, waarbij de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd. Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, dat haar eindrapport ‘Groningers boven gas’ vandaag in Zeerijp presenteerde.

‘De gevolgen voor de Groningers kunnen alleen getypeerd worden als rampzalig’, volgens voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Tom van der Lee. Nederland moet de Groningers voortaan boven het gas gaan zetten, en niet langer andersom, vertelt hij tijdens de presentatie van het eindrapport.

Verder concludeert de parlementaire enquêtecommissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers die moet worden ingelost. Veiligheid is meer dan stenen; het is te weinig gegaan over de fysieke en mentale gevolgen voor de Groningers. Hoge ambtenaren hebben een rookgordijn opgetrokken. En premier Rutte heeft ondanks alle werkbezoeken de gevolgen voor de Groningers onderschat.

De commissie geeft in haar eindrapport ook aanbevelingen. Zo moet de versterkingsoperatie prioriteit krijgen. Ook moet er perspectief komen voor de toekomst en moeten oliemaatschappijen afzien van claims op het resterende gas. 

Veel Groningers die aanwezig waren bij de presentatie van het eindrapport reageerden sceptisch. Eerst zien, dan geloven, zeiden ze tegen de NOS. Er moet veel gebeuren voor ze het vertrouwen in de overheid weer terugkrijgen. 

Groningers voelen de gevolgen van de bevingen nog dagelijks, zo vertelt Boelo Ten Have uit Drieborg in het laatste nummer van Noorderbreedte. Hij kampt met stress en grote onzekerheid door de verzakking van zijn huis: ‘De onduidelijkheid, het constante getwijfel… Ik ben emotioneel op.’ Ook zitten velen nog vast in een lang proces van versterkingen, zoals Laurens Mengerink uit Woltersum, die zijn verhaal deed voor de Noorderbreedte rubriek Fakkels. In drieënhalf jaar tijd heeft hij 170 experts over de vloer gehad die zijn huis moesten beoordelen, maar nog steeds is onduidelijk hoe het veilig gemaakt moet worden. 

Gedupeerden hopen dat er iets wordt gedaan met de aanbevelingen van de commissie. De verwachting is dat het eindrapport in het voorjaar besproken wordt in het parlement.

Meer lezen over het gaswinningsdossier? In aanloop naar het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie maakte Noorderbreedte een themanummer over de toekomst van het aardbevingsgebied: Hoe we verder kunnen. Lees het tijdschrift hier. Ineke Noordhoff schrijft een tweewekelijkse blog over de gaswinningsmisère. Lees haar verhalen hier.