Het gaswinningsdossier werd een ‘ongekend systeemfalen’, waarbij de belangen van de Groningers structureel zijn genegeerd. Dat concludeert de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen, dat haar eindrapport ‘Groningers boven gas’ vandaag in Zeerijp presenteerde.

‘De gevolgen voor de Groningers kunnen alleen getypeerd worden als rampzalig’, volgens voorzitter van de parlementaire enquêtecommissie Tom van der Lee. Nederland moet de Groningers voortaan boven het gas gaan zetten, en niet langer andersom, vertelt hij tijdens de presentatie van het eindrapport.

Verder concludeert de parlementaire enquêtecommissie dat Nederland een ereschuld heeft aan de Groningers die moet worden ingelost. Veiligheid is meer dan stenen; het is te weinig gegaan over de fysieke en mentale gevolgen voor de Groningers. Hoge ambtenaren hebben een rookgordijn opgetrokken. En premier Rutte heeft ondanks alle werkbezoeken de gevolgen voor de Groningers onderschat.

De commissie geeft in haar eindrapport ook aanbevelingen. Zo moet de versterkingsoperatie prior…