De vijfde storymap over de Drentsche Aa zoomt in op de kwaliteit van het water. Waar het Waterschap voorzichtig tevreden is, zijn de hydro-ecologen dat allerminst. Zij kijken naar andere indicatoren en zien dat diverse soorten die beschermd moeten worden al zijn verdwenen. Tijdens de digitale wandeling langs de hele beek wordt helder uitgelegd hoe dat zit.

Het Waterschap volgt landelijke normen om te bepalen of het oppervlaktewater schoon genoeg is. Die parameters zijn gemiddelden voor heel Nederland en dus niet afgestemd op wat bedreigde planten- en diersoorten hier nodig hebben. Voor de Drentsche Aa komt het Waterschap, kijkend naar fysisch-chemische – en ecologische parameters, tot een mager zesje als oordeel over de hele beek.

De vier hydro-ecologen van de storymaps tellen de plantensoorten en monitoren vegetatieveranderingen. Dat geeft allerminst reden voor een voldoende. In de beschermde beek groeien steeds meer woekeraars en die verdringen de planten die beschermd moeten worden. Met dat slechte nieuws zou nog te leven zijn als de teruggang vooral dateert van ver voorbije jaren. Helaas is dat niet het geval: de wetenschappe…

Wij willen onze journalistiek zo open mogelijk houden omdat we onze liefde voor het Noorden graag met iedereen delen. Om deze onafhankelijke journalistiek mogelijk te maken, investeren wij veel tijd. Wij hebben lezers nodig om dit te kunnen blijven doen. Voor slechts €52,50 per jaar kun je ons steunen en krijg je vier keer per jaar ons tijdschrift opgestuurd.